Bizikidetza

Responsive Image

Bizikidetza plana


Bizikidetza plana hezkuntza-komunitatetik sortutako tresna funtzionala da, eta ikastetxearen eta zerbitzua ematen dioten ikasleen ezaugarrietara egokituta dago.
Bertan jasotzen dira bizikidetza hobetzeko eta horren irakaskuntza eta ikaskuntzarako curriculum- eta antolaketa-neurriak, eta arlo, irakasgai eta modulu guztietatik aplikatzen dira.
 

Ikasleen eskubideak eta betebeharrak


47/2010 FORU DEKRETUA, abuztuaren 23koa, ikasleen eskubide eta betebeharrei eta ikastetxeetako bizikidetzari buruzkoa.


Bizikidetza-araudia

47/2010 FDren 10. artikuluak ezartzen duen bezala, bizikidetza-erregelamenduan Bizikidetza Plana sartuko da eta, ikastetxearen errealitatea kontuan hartuta, honako hauek jasoko dira:

a) Bizikidetza-arauak, foru dekretu honen II. kapituluan azaldutako eskubide eta betebeharren zehaztapen gisa.

b) Bizikidetzaren aurkako jokabideak eta aplikatzekoak diren hezkuntza-neurriak, foru dekretu honen V. kapituluan ezarritakoak, zehaztea.

c) Ikastetxean bizikidetzan kalte larriak eragiten dituzten jokabideak eta aplikatu beharreko hezkuntza\_neurriak zehaztea. Neurri horiek lehenago zehaztu gabeko foru\_dekretu honetako VI. kapituluan ezarri dira.

 


Responsive Image

Bizikidetzarako aholkularitza

N.G.ko Hezkuntza Sailaren programa, ikasleei, irakasleei eta familiei laguntzeko, jazarpen eta ziberjazarpen egoeretan, gatazketan, doluan, transexualitatean, genero-indarkerian, jokabide suizida eta saio autolitikoetan, baita ikastetxeko bizikidetzari eragiten dion guztian ere.