Xedea, ikuspegia eta balioak

Xedea

Kalitatezko hezkuntza-zerbitzua eskaintzea, Elektrizitate, Zur eta Ehungintzako familietan ikasleen prestakuntza integralari erantzunez, etengabeko konpromisoa hartuz banakako arretarekin, eguneratze tekniko eta metodologikoarekin, berrikuntzarekin, etengabeko hobekuntzarekin eta nazioartean irekitzearekin, hala nola ikasleen, langileen, enpresen, familien eta langileen itxaropenei erantzuteko oinarriak, ekoizpen-sektoreen gizarte-beharren arabera.

Ikuspegia

Kudeaketan duen kalitateagatik eta ikasleen banakako arretagatik aintzatetsitako lanbide-heziketako zentroa izatea, aukera-berdintasuna bermatuz. Tokiko, estatuko eta nazioarteko erreferente tekniko eta pedagogikoa da ematen dituen espezialitate eta mailetan, eta enpresekin lankidetzan aritzeko gai da bere garapen teknologikoan, langileen prestakuntza-ibilbidea gidatuz.

Balioak

Erakundearen bizitza bideratzen eta arautzen duten balio, sinesmen eta arauen multzoa dira printzipioak. Ikuspegiaren, xedearen, estrategiaren eta helburu estrategikoen euskarria dira. Printzipio horiek gure kulturan, gure izatean, pentsatzean eta gidatzean agertzen eta gauzatzen dira.

 • Zintzotasuna, ardura eta zuzentasuna.
 • Askatasuna, berdintasuna eta elkartasuna.
 • Erantzukizuna, konfiantza eta adiskidetasuna bizikidetzarako oinarri gisa.
 • Irekiera eta malgutasuna aldaketen aurrean.
 • Errespetua eta tolerantzia.
 • Eskola komunitatearen inplikazioa hezkuntza prozesuen hobekuntzan.
 • Egindako lana onartzea.
 • Bizikidetzako giro atsegina.
 • Argitasuna eta gardentasuna.
 • Genero-ikuspegia.
 • Mendekotasunei aurrea hartzea.